Gwasanaethau | Services

 • Ymgyrchoedd marchnata
 • Rheoli prosiectau
 • Trefnu a rheoli digwyddiadau
 • Steilio digwyddiadau
 • Brandio
 • Cyfryngau cymdeithasol
 • Ysgrifennu copi
 • Ymgynghori
 • Marketing campaigns
 • Project management
 • Planning and managing events
 • Event styling
 • Branding
 • Social media
 • Copywriting
 • Consultancy
 • Amdanaf i | About me

   

  Elen Edwards

  Cyfarwyddwr | Director

  Wedi gweithio yn nhîm marchnata S4C am dros 11 mlynedd ac fel Arweinydd Tim Ymgyrchoedd S4C yn 2023, mae gan Elen brofiad helaeth o gynllunio, arwain a rheoli prosiectau ymgyrchoedd aml-lwyfan. Mae wedi gweithio ar hyrwyddo amrywiaeth o gyfresi a gwasanaethau S4C e.e. Y Gwyll / Hinterland, Cwpan Rygbi’r Byd, Stori’r Iaith, Ap Newyddion S4C i enwi ond rhai. Bu Elen hefyd yn gyfrifol am drefnu a rheoli nifer o ddigwyddiadau - o lansiadau cymunedol i premieres drama yn BAFTA Llundain; o ddigwyddiadau Cyw i bresenoldeb S4C ym mhrif wyliau Cymru.
  ------------------------------------
  With over 11 years of working in S4C’s marketing team and S4C’s Campaigns Lead in 2023, Elen has vast experience of planning, leading and managing multi-platform projects. She promoted a variety of S4C series and services, including Y Gwyll / Hinterland, Rugby World Cup, Stori’r Iaith (The Welsh Language’s Story), S4C’s News App to name a few. Elen was also responsible for organising and managing events - from community launches to drama premieres at BAFTA Piccadilly; from Cyw’s children-focused events to S4C’s presence in Wales’ main festivals.

  Cysylltu | Contact

  Eisiau sgwrs? Mae croeso i chi gysylltu â Melin i drafod sut gallwn eich helpu. E-bostiwch helo@melin.cymru

  Fancy a chat? You’re welcome to contact Melin for a chat on how we can help. Send an e-mail to helo@melin.cymru